Herb Gminy

Herb przedstawia: w zielonym polu tarczy herbowej, nad rzeką złoto-zieloną budowla złota, nad którą z prawej strony krzyż promienisty złoty, z lewej trzy liście dębowe złote /przedstawione jako flanca/.

herb_Przystajn_png32_400px.png

Symbolika herbu:

  • zielone pole  - symbolizuje rolniczo-leśny charakter gminy,
  • budowla – ratusz z początku XX w. tzw.: „Sukiennice”, najbardziej charakterystyczna budowla na terenie gminy,
  • rzeka – dwie graniczne rzeki gminy – Liswarta i Pankówka,
  • krzyż promienisty – odnosi się do najstarszej wzmianki o świątyni pod wezwaniem „Św. Krzyża” / z „Liber beneficiorum” Jana Długosza/,
  • liście dębowe – odwołują się do pomnika przyrody - dębu im. Józefa Piłsudskiego i nawiązują do ochrony przyrody

Herb opracowano w Centrum Heraldyki Polskiej w Warszawie. Nadany został Gminie Przystajń uchwałą nr XXXI/47/97 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 1997 r.