Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Minister Klimatu i Główny Inspektorat Sanitarny opracował wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie z zapisami odpady  wytworzone  przez  osoby  zdrowe takie  jak:  środki  zapobiegawcze  (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Pełna treść dokumentu znajduje się tutaj https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/