Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie

“Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa”

W dniu 20 kwietnia 2020 r. firma REMOST Sp. z o. o. Sp. k. wyłoniona w wyniku przetargu rozpoczęła realizację robót budowlanych na drodze gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa.

Przebudowie zostanie poddany odcinek drogi o łącznej długości 2,85 km. Inwestycja obejmuje m. in. następujące roboty budowlane:

  • roboty ziemne (w tym profilowanie skarp nasypu)

  • przebudowa istniejących rowów przydrożnych

  • wykonanie warstw podbudowy

  • wykonanie nawierzchni jezdni

  • wykonanie nawierzchni zjazdów i poboczy

Gmina Przystajń pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 945454 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całość zdania opiewa na kwotę 1469362 zł, a zakończenie realizacji przewidywane jest na 31.08.2020 r.

Ze względu na fakt, że przebudowa drogi przewidziana jest na całej szerokości pasa drogowego, możliwe jest wystąpienie utrudnień w ruchu drogowym na tym odcinku.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców oraz wszystkich korzystających z tej drogi o wyrozumiałość i cierpliwość.

Dokument do pobrania: DOCInformacja przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa (522,00KB)