Działania gminy Przystajń w związku z suszą

W związku z wystąpieniem w ostatnich latach, a także prognozowanymi w b.r. zjawiskami wystąpienia suszy samorząd Gminy Przystajń postanowił podjąć szereg bardzo istotnych inicjatyw zmierzających do złagodzenia skutków tej suszy. Należą do nich w szczególności:

1) Posadowienie na stacji uzdatniania wody w Przystajni dodatkowego zbiornika na wodę pitną o pojemności 300 m3. Pozwoli to na płynne zaopatrzenie odbiorców w wodę pitną. Zbiornik ten został wybudowany  przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Całkowity koszt wykonania zbiornika na wodę oraz budowy dwóch zbiorników popłuczyn to kwota 760000 zł. 

2) Złożono wniosek do PROW na budowę studni głębinowej o wydajności ok. 20 m3/godzinę, w miejsce wyeksploatowanej studni nr 1 (zlokalizowanej w Przystajni naprzeciwko stadionu).

3) Gmina wystąpiła z inicjatywą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego 'Wody Polskie" o przywrócenie sprawności technicznej jazów zlokalizowanych na  Liswarcie, w miejscowościach Podłęże Szlacheckie i Stany. Gmina deklaruje własny udział finansowy w tym przedsięwzięciu.

4) Rekultywacja zbiornika wodnego, stanowiącego własność Gminy Przystajń, położonego w Przystajni ul. Widawa. Służyłby on przede wszystkim jako rezerwuar wody gospodarczej (m.in. do celów ppoż.), a także jako element rekreacji.