Ogłoszenie Wójta Gminy Przystajń

Urząd Gminy Przystajń informuje, że w ramach zapobiegania pandemii koronawirusa COVID-19 zakupił 400 masek ochronnych. Maski ochronne zostały przekazane do Ośrodka Zdrowia w Przystajni oraz do Ośrodka Zdrowia w Ługach-Radłach, dlatego będąc w ośrodku zdrowia poproś o swoją maskę ochronną. Pozostała ilość masek ochronnych zostanie rozdysponowana przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni dla osób starszych będących w grupie podwyższonego ryzyka.

Mimo trudnej sytuacji jaka spowodowana jest okresem pandemii w naszym kraju Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w dniach od 26.03.2020 r. do dnia 03.04.2020 r. wydał 6158 kg żywności dla 395 mieszkańców naszej gminy.

Informujemy również, że Urząd Gminy Przystajń zakupił 32 laptopy do realizacji programu zdalnego nauczania przez uczniów naszych szkół. Sprzęt zostanie przekazany w przyszłym tygodniu do placówek oświatowych. Środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego pozyskano z Ministerstwa Cyfryzacji.

Urząd Gminy apeluje o maksymalne ograniczenie wszelkich kontaktów zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

 

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach