Ważne informacje dla rolników w okresie epidemii

Komunikat KRUS.  Ważne informacje dla rolników w okresie epidemii:

1) Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń.
2) Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
3) Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS.
4) Wypłata dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów jeszcze w tym miesiącu.
Przypominamy, że KRUS ograniczył bezpośrednie wizyty w swoich placówkach.

Szczegóły w poniższym pliku

PDFkomunikat KRUS.pdf (124,83KB)