Rada Gminy

RADA GMINY PRZYSTAJŃ – IX KADENCJA (2024 – 2029)

1. Damiak Magdalena - przewodnicząca
2. Sas Dominik – wiceprzewodniczący
3. Chrzęstek Alicja
4. Chrzęstek Józef
5. Kierat Aleksandra
6. Knopik Anna
7. Kudliński Mirosław
8. Lizurej Klaudia
9. Mazur Paweł
10. Mielczarek Arkadiusz
11. Pilarz Jacek
12. Pisarek Tomasz
13. Sochacka Elżbieta
14. Tomziński Marcin
15. Wręczycki Remigiusz

PDFRADA GMINY PRZYSTAJŃ IX kadencja.pdf (124,13KB)

 

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Knopik Anna – przewodnicząca
2. Wręczycki Remigiusz – wiceprzewodniczący
3. Pilarz Jacek

KOMISJA BUDŻETU, ROLNICTWA I INFRASTRUKTURY:

1. Wręczycki Remigiusz – przewodniczący
2. Tomziński Marcin – wiceprzewodniczący
3. Chrzęstek Józef
4. Damiak Magdalena
5. Kudliński Mirosław
6. Mazur Paweł
7. Mielczarek Arkadiusz
8. Pisarek Tomasz
9. Sas Dominik

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA:

1. Pilarz Jacek – przewodniczący
2. Sochacka Elżbieta – wiceprzewodnicząca
3. Chrzęstek Alicja
4. Kierat Aleksandra
5. Knopik Anna
6. Lizurej Klaudia

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

1. Mielczarek Arkadiusz – przewodniczący
2. Chrzęstek Alicja – wiceprzewodnicząca
3. Lizurej KlaudiaRADA GMINY PRZYSTAJŃ – VIII KADENCJA (2018 – 2023)

1. Kmieć Zbigniew – przewodniczący
2. Kierat Aleksandra – wiceprzewodnicząca
3. Bastrzyk Robert
4. Chamela Edward
5. Chrzęstek Józef
6. Drynda Marian
7. Górnik Jadwiga
8. Kapuścik Henryka
9. Leśniak Janusz
10. Marczak Zbigniew
11. Pilarz Jacek
12. Piśniak Paweł
13. Tomziński Marcin
14. Wręczycki Remigiusz
15. Zabawa Marek

 

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Chamela Edward - przewodniczący
2. Górnik Jadwiga - wiceprzewodnicząca
3. Leśniak Janusz
4. Marczak Zbigniew

 

KOMISJA BUDŻETU, ROLNICTWA I INFRASTRUKTURY:

1. Pilarz Jacek - przewodniczący
2. Tomziński Marcin - wiceprzewodniczący
3. Bastrzyk Robert
4. Chrzęstek Józef
5. Górnik Jadwiga
6. Kierat Aleksandra
7. Kmieć Zbigniew
8. Leśniak Janusz
9. Piśniak Paweł

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA:

1. Wręczycki Remigiusz - przewodniczący
2. Chamela Edward - wiceprzewodniczący
3. Drynda Marian
4. Kapuścik Henryka
5. Marczak Zbigniew
6. Zabawa Marek

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

1. Bastrzyk Robert - przewodniczący
2. Kapuścik Henryka - wiceprzewodnicząca
3. Piśniak Paweł
4. Zabawa Marek