Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Loga_na_strony_intrnetowe.png

Mimo trudnej sytuacji jaka spowodowana jest okresem pandemii w naszym kraju Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  ponownie wydawał żywność. W  kwietniu 2020 r. wydano 3804  kg żywności dla 400 mieszkańców naszej gminy.
                                                                                                                                  Dyrektor
                                                                                                                           Aneta Maj-Desperak