Konkurs "AKTYWNY SENIOR"

Konkurs "AKTYWNY SENIOR"

Wojewoda Śląski za pośrednictwem Pełnomocnika Wojewody Śląskiego ds. Polityki Senioralnej organizuje konkurs na najbardziej aktywnego seniora, który odbywa się w dwóch kategoriach wyróżnionych ze względu na płeć, w wyniku których laureaci otrzymają tytuły „Aktywnej Seniorki” oraz „Aktywnego Seniora”.

Kandydaci powinni mieć ukończone 60 lat i wyróżniać się swoim działaniem na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych (grup osób), organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 roku poz. 571) oraz instytucji publicznych z terenu województwa śląskiego.

Zgłoszeń konkursowych dokonywać należy do 16 września 2024 roku poprzez odpowiedni formularz, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu wraz z podpisanymi oświadczeniami na przetwarzanie danych osobowych uczestników (załącznik nr 2) oraz o ukończeniu 60 lat (załącznik nr 3).

Szczegółowe informacje podane są w Regulaminie. Wszystkie załączniki oraz Regulamin dostępne są do pobrania na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakładce DLA SENIORA.

Serdecznie zapraszam do udziału w Konkursie.

Kontakt:

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Polityki Senioralnej: Anna Jaśkowska tel. 32/20-77-598