Pomoc Żywnościowa 2021-2027

fundusze_bz.jpegbank_zywnosci.png

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościowa 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Podprogram 2023.

Gmina Przystajń podjęła współpracę z Bankiem Żywności w Częstochowie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Podprogram 2023.

Jednostką realizującą obsługę pomocy żywnościowej na rzecz mieszkańców gminy Przystajń jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni.        

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Pomoc żywnościowa w ramach FEPŻ może być przekazywana do osób i rodzin, których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.

  • 2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie,

na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Przystajni.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni  ul. Częstochowska 5, w celu złożenia dokumentu potwierdzającego dochody osoby, rodziny za ubiegły miesiąc, aby złożyć stosowne oświadczenie i uzyskać skierowanie.

Wszelkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przystajni w pokoju nr 8 i 9 ( pracownicy socjalni) w godzinach pracy Ośrodka tj.:

poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30 – 15:30 oraz pod nr telefonu 34 3191044. 

Ponadto informuje się, iż pierwszy termin wydawania żywności będzie dnia 7.08.2024 r. od godziny 11.00

FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z umową partnerstwa na lata 2021-2027.

Za wdrażanie programu odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

W ramach programu będą realizowane następujące operacje:

  • zakup żywności dostarczanej do magazynów organizacji partnerskich w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących;
  • wsparcie organizacji partnerskich w realizacji dystrybucji żywności, w tym w obszarze transportu, magazynowania i administracji;
  • realizacja działań towarzyszących dla odbiorców pomocy żywnościowej, mających na celu ich włączenie społeczne;
  • wsparcie organizacji partnerskich w pozyskiwaniu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn celem jej przekazania do odbiorców programu.

PDFProgram Pomoc Żywnościowa 2021-2027.pdf (114,29KB)