Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska:

Ogłoszenie naboru z dn. 03.07.2024 - stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska:

PDFkonkurs.pdf (626,57KB)

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu (sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Przystajń, z/s Przystajń ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko „Stanowisko pracy d.s. zagospodarowania
przestrzennego i ochrony środowiska” , w terminie do dnia 22.07.2024 r. godz. 10.00.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.