Ujęcie wody w Borze Zajacińskim nieczynne

Po wczorajszych anomaliach pogodowych i uszkodzeniu wielu linii energetycznych występują dalej problemy z zasilaniem ujęć wody. Ujęcie wody w Borze Zajacińskim jest obecnie nieczynne, zastępczo puszczono wodę z ujęcia wody w Przystajni do miejscowości Bór Zajaciński, Ługi-Radły, Dąbrowa, Kamińsko. Prosimy o ograniczenie poboru wody wyłącznie do celów socjalno-bytowych i nie używanie wody z sieci wodociągowej do podlewania ogródków do czasu uruchomienia ujęcia wody w Borze Zajacińskim.