Program "Aktywna Szkoła"

Gmina Przystajń podpisała porozumienie na realizację ogłoszonego i nadzorowanego przez Ministra Sportu i Turystyki Zadania "Aktywny Weekend", w ramach Programu „Aktywna Szkoła”.

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa, zajęcia są ogólnodostępne i bezpłatne. Zadanie ma na celu wspieranie działań sportowych na terenie szkół publicznych w weekendy: soboty i niedziele, a głównym założeniem jego realizacji jest udostępnienie przez organy prowadzące szkoły publiczne szkolnej infrastruktury sportowej, która będzie wykorzystywana do realizacji aktywności sportowych dla społeczności lokalnych, w szczególności dzieci i młodzieży.

Do udziału w programie zgłosiły się obie szkoły podstawowe z terenu Gminy Przystajń. Aktywności sportowe w ramach „Aktywnego Weekendu” prowadzone są przez osoby z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć sportowych, zatrudnione przez Realizatora krajowego, którym jest Fundacja Orły Sportu. W roku 2024 zajęcia prowadzone będą do 15 grudnia.

Zajęcia w wakacje mogą się odbywać również w dni inne niż sobota i niedziela, harmonogram na lipiec i sierpień jest w trakcie ustalania.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu zajęć i zapisów można uzyskać w każdej ze szkół lub w Urzędzie Gminy Przystajń tel. 34-3191153 wew. 105, nr tel. trenera prowadzącego zajęcia w SP Przystajń: 790 492 759.

 

aktywna_szkola.jpeg