"Cyberbezpieczny Samorząd"

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23

Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1989/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

Celem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych

Realizowany przez Gminę Przystajń projekt pod nazwą: "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Przystajń" w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd’ zakłada m.in.: przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej, pracowników oraz kadry IT, przeprowadzenie audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa, wykonanie dokumentacji SZBI oraz zakup sprzętu i oprogramowania służącego poprawie cyberbezpieczeństwa (m.in. serwerów, centralnego zasilacza UP wraz z agregatem, zapory sieciowej UTM, oprogramowania typu DLP, SIEM, oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania do wykonywania i szyfrowania kopi zapasowych)

Okres realizacji: do 30.06.2026 r.

Całkowity koszt realizacji:zł.

Kwota dofinansowania:  zł.

Dofinansowanie: 100%

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym