Nabór wniosków na inwestycje leśne i zadrzewieniowe

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o trwającym naborze wniosków na inwestycje leśne i zadrzewieniowe w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023−2027.

Wsparcie przyznawane jest w ramach następujących interwencji:

1) Zalesianie gruntów rolnych;

2) Tworzenie zadrzewień śródpolnych;

3) Zakładanie systemów rolno-leśnych;

4) Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych

Wniosek o uzyskanie dofinansowania należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wyłącznie w postaci elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2024 r.

Więcej informacji można uzyskać pod poniższym linkiem

https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-inwestycje-lesne-lub-zadrzewieniowe--ogloszenie-prezesa-arimr