Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Przystajń

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przystajń !

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom samorządowym od dnia 16 marca 2020 r.  Urząd Gminy Przystajń oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawieszają bezpośrednią obsługę klientów, natomiast nie przerywają swojej pracy. Pozostajemy do Państwa dyspozycji, jednak apeluję o  ograniczenia przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez samorząd Gminy Przystajń.

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z Urzędem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numery wskazane poniżej:

  • Kancelaria Urzędu Gminy Przystajń z możliwością połączenia do wszystkich referatów:          tel. 34 3191153 lub 34 3191154,
  • Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste: tel. 34 3191153 w.112
  • Gospodarka odpadami i zaopatrzenie w wodę: tel. 34 3191153 w.113
  • Podatki: tel. 34 3191153 w.103
  • Nieruchomości, planowanie przestrzenne: tel. 34 3191153 w.111
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni: tel. 34 3191044,  tel. komórkowy dostępny codziennie w godzinach 7.30-19.00: 518240534

Pisma do Urzędu będzie można także złożyć  do specjalnej skrzynki zlokalizowanej w przedsionku Urzędu Gminy.  W tym miejscu dostępne są także najważniejsze druki urzędowe. 

W pozostałych sytuacjach zachęcam do wykorzystywania alternatywnych form kontaktu  z pracownikami Urzędu Gminy tj. kontaktu korespondencyjnego (w tym poprzez pocztę tradycyjną, elektroniczną, portale ePUAP oraz SEKAP).

Kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna.

W przypadku płatności i należności publicznoprawnych zwracam się z prośbą o regulowanie ich w sposób bezgotówkowy tj. z wykorzystaniem bankowości elektronicznej na indywidualny numer konta lub ewentualnie: BS Krzepice O/Przystajń 68 8250 1039 2103 0000 0013 0003 .

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie. O ewentualnych zmianach będziemy na bieżąco Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej Gminy Przystajń www.gminaprzystajn.pl.

Jednocześnie przypominam, że została  uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo pod numerem telefonu 800-190-590.

Wójt

Henryk Mach