Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Przystajń oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przystajń !

W związku z  epidemią koronawirusa  Urząd Gminy Przystajń oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawieszają bezpośrednią obsługę klientów, natomiast nie przerywają swojej pracy. Pozostajemy do Państwa dyspozycji, jednak apeluję o  ograniczenia przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez samorząd Gminy Przystajń.

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z Urzędem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numery wskazane poniżej:

  • Kancelaria Urzędu Gminy Przystajń z możliwością połączenia do wszystkich referatów:          tel. 34 3191153 lub 34 3191154,
  • Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste: tel. 34 3191153 w.112
  • Gospodarka odpadami i zaopatrzenie w wodę: tel. 34 3191153 w.113
  • Podatki: tel. 34 3191153 w.103
  • Nieruchomości, planowanie przestrzenne: tel. 34 3191153 w.111
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni: tel. 34 3191044,  tel. komórkowy dostępny codziennie w godzinach 7.30-19.00: 518240534

Pisma do Urzędu będzie można także złożyć  do specjalnej skrzynki zlokalizowanej w przedsionku Urzędu Gminy.  W tym miejscu dostępne są także najważniejsze druki urzędowe. 

W pozostałych sytuacjach zachęcam do wykorzystywania alternatywnych form kontaktu  z pracownikami Urzędu Gminy tj. kontaktu korespondencyjnego (w tym poprzez pocztę tradycyjną, elektroniczną, portale ePUAP oraz SEKAP).

Kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna.

W przypadku płatności i należności publicznoprawnych zwracam się z prośbą o regulowanie ich w sposób bezgotówkowy tj. z wykorzystaniem bankowości elektronicznej na indywidualny numer konta lub ewentualnie: BS Krzepice O/Przystajń 68 8250 1039 2103 0000 0013 0003 .

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie. O ewentualnych zmianach będziemy na bieżąco Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej Gminy Przystajń www.gminaprzystajn.pl.

Jednocześnie przypominam, że została  uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo pod numerem telefonu 800-190-590.

Wójt

Henryk Mach