Modernizacja oczyszczalni ścieków – etap II

polski ład.png

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków – etap II

W dniu 20 czerwca 2024 r w Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Panki Przystajń ds. Ochrony Wód Pan Henryk Mach oraz Wiceprzewodnicząca, Pani Katarzyna Gierak przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Ilony Kierat, zawarli umowę na realizację II etapu modernizacji oczyszczali ścieków w Pankach. Zadanie będzie realizowała Firma EWPOL Automatyka Przemysłowa Paweł Ewa Weretko z Wrocławia.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie następujących robót budowlanych: Budynek technologiczny – wymiana sterownika, wymiana prasy Stacja dmuchaw, wykonanie kanalizacji i komunikacji sieciowej Zespół stacji zlewczej, wykonanie kanalizacji i komunikacji sieciowej

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a jego wartość to 1 451 400,00 zł, z czego wysokość dofinansowania wynosi 1 378 830,00 zł. Prace projektowe a następnie roboty budowlane potrwają do lutego 2025 r.

W tym terminie zakończą się również roboty związane z realizacją pierwszego etapu modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kW, które jest już realizowane przez Firmę SYNTERION Sp. z o. o. z Ciasnej, a jego zakres oprócz instalacji OZE obejmuje:  

Wykonanie nowych obiektów: Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, Komora zasuw, Hala składowania osadu, Zbiornik wapna, oraz modernizację obiektów: Pompownia ścieków surowych, Zespół stacji zlewczej, Zbiornik osadu, Budynek technologiczno – socjalny (wymiana agregatu prądotwórczego), Zbiornik uśredniający.

To zadanie jest również realizowane przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a jego wartość to 4 182 000,00 zł, z czego wysokość dofinansowania wynosi 3 800 000,00 zł.

Dzięki realizacji dwóch etapów modernizacji Oczyszczalnia ścieków uzyska optymalne warunki oczyszczania ścieków na każdym jego etapie, możliwość płynnego przyjmowania ścieków z przydomowych szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków, a także dzięki montażowi instalacji fotowoltaicznej ograniczone zostaną koszty ponoszone na zakup energii elektrycznej.  

IMG-20240620-WA0000.jpeg