Wykaz tras bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców

Informacja w sprawie bezpłatnego transportu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku

Wykaz tras bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Przystajń, do lokalów wyborczych zgodnie z art. 37 f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. 2022 poz. 1277 z późn.zm.):

Informujemy:
- transport osób zainteresowanych będzie się odbywał się z przystanków autobusowych lub miejsc wskazanych poniżej;
- podany czas przewozu jest czasem przybliżonym.

I. Obwód Nr 1
Lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa w Przystajni, ul. Szkolna 9, 42-141 Przystajń
Początek trasy godz. 13.00
Planowany powrót z lokalu 13.45
1. Bagna nr 30 – skrzyżowanie ul. Częstochowska/Bagna, Powstańców Śl., Boczna, Szkolna, Nowa – lokal wyborczy
Początek trasy godz. 13.15
Planowany powrót z lokalu 13.45
2. Przystajń, ul. Kolejowa – Przystajń, ul. Kwiatowa - Przystajń, ul. Targowa – Przystajń, ul. Słoneczna – lokal wyborczy

II. Obwód Nr 2
Lokal wyborczy: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni, ul. Targowa 5, 42-141 Przystajń
Początek trasy godz. 10.00
Planowany powrót z lokalu 10.45
1. Kostrzyna/przedszkole – lokal wyborczy
Początek trasy godz. 10.15
Planowany powrót z lokalu 10.45
2. Antonów - Kuźnica Nowa/ remiza OSP/ - lokal wyborczy
3. Stany, ul. Galińskie - Stany – Górki – lokal wyborczy

III. Obwód Nr 3
Lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim, Bór Zajaciński 78, 42-142 Bór Zajaciński
Początek trasy godz. 11.00
Planowany powrót z lokalu 11.45
1. Brzeziny I – Wilcza Góra - Brzeziny II - lokal wyborczy
Początek trasy godz. 11.15
Planowany powrót z lokalu 11.45
2. Wrzosy/ remiza OSP – Wrzosy/ kierunek Górki – Bór Zajaciński ul. Węzina – Bór Zajacińśki – Siekierowizna - lokal wyborczy
Początek trasy godz. 11.30
Planowany powrót z lokalu 11.45
3. Bór Zajaciński kierunek Wilcza Góra – lokal wyborczy

IV. Obwód Nr 4
Lokal wyborczy: OSP Ługi-Radły, ul. Leśna 1A, 42-142 Ługi-Radły
Początek trasy godz. 12.00
Planowany powrót z lokalu 12,45
1. Dąbrowa Górna – Dąbrowa Dolna – Ługi-Radły, ul. Kościelna – lokal wyborczy
Początek trasy godz. 12.15
Planowany powrót z lokalu 12.45
2. Ługi-Radły, ul. Kościelna - Ługi-Radły, ul. Jelenia - Ługi-Radły, ul. Łąkowa -
Ługi-Radły, ul. Szkolna – lokal wyborczy
Początek trasy godz. 12.30
Planowany powrót z lokalu 12.45
3. Kamińsko ul. Kluczno – „Parkitniówka” – Kamińsko „Górna Kolonia” – Kamińsko ul. Sosnowa – Kamińsko/ droga główna – lokal wyborczy

V. Obwód Nr 5
Lokal wyborczy: OSP Kuźnica Stara, Kuźnica Stara 45b, 42-141 Kuźnica Stara
Początek trasy godz. 9.00
Planowany powrót z lokalu 9.45
Kuźnica Stara / skrzyżowanie Przystajń, ul. Krasuskiego – Kuźnica Stara 97a – Kuźnica Stara /Rynek – Kuźnica Stara 23 – Mrówczak – lokal wyborczy

VI. Obwód Nr 6
Lokal wyborczy: OSP Podłęże Szlacheckie, Podłęże Szlacheckie 26a, 42-141 Podłęże Szlacheckie
Początek trasy godz. 8.00
Planowany powrót z lokalu 8.45
Michalinów - Podłęże Szlacheckie/ kierunek Starokrzepice - Podłęże Szlacheckie/ kierunek Kuźnica Nowa – lokal wyborczy


PDFWykaz tras wybory-1.pdf (62,36KB)