Zmiany w programie "Czyste Powietrze"

Szanowni Państwo,
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej "WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 22.04.2024 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”) z wyjątkiem zapisów Programu, które zaczną obowiązywać po zakończeniu okresu przejściowego tj. od dnia 14 czerwca 2024 r. 
 
Poniżej podajemy linki do: Ogłoszenia o zmianie Programu, Wymaganych dokumentów: Ścieżka przez WFOŚiGW - Dotacja, Ścieżka przez WFOŚiGW z prefinansowaniem; Ścieżka bankowa - z prośbą o zapoznanie się.
 
 
Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" - od 22.04.2024r.:
 
 
Wymagane dokumenty: