Przerwy technologiczne w dostawach wody - ujęcie wody w Borze Zajacińskim

Przypomnienie dla odbiorców wody:

Informujemy, że występuje okresowa przerwa technologiczna w dostawach wody ze względu na płukanie filtrów na stacji uzdatniania wody w Borze Zajacińskim. Płukanie filtrów jest przeprowadzane systematycznie około godziny 16.00 co dwa tygodnie we wtorki i trwa od 1 godziny do 2 godzin. W sporadycznych przypadkach płukania są prowadzone w innych terminach wg poniższego harmonogramu.

Dotyczy miejscowości zasilanych w wodę ze stacji uzdatniania wody w Borze Zajacińskim tj.: Bór Zajaciński, Dąbrowa, Ługi-Radły, Kamińsko. 

Harmonogram płukań:

08.06.2021r  między godziną 16 a 18
22.06.2021r  między godziną 16 a 18
06.07.2021r. między godziną 16 a 18
20.07.2021r. między godziną 16 a 18
30.07.2021r. między godziną 7 a 9
10.08.2021r. między godziną 7 a 9 
24.08.2021r. między godziną 7 a 9
07.09.2021r. między godziną 16 a 18
21.09.2021r. między godziną 16 a 18
05.10.2021r. między godziną 7 a 9
19.10.2021r. między godziną 16 a 18