Przerwy technologiczne w dostawach wody - ujęcie wody w Borze Zajacińskim

Przypomnienie dla odbiorców wody:

Informujemy, że występuje okresowa przerwa technologiczna w dostawach wody ze względu na płukanie filtrów na stacji uzdatniania wody w Borze Zajacińskim. Płukanie filtrów jest przeprowadzane systematycznie około godziny 16.00 co dwa tygodnie we wtorki i trwa od 1 godziny do 2 godzin. W sporadycznych przypadkach płukania są prowadzone w innych terminach wg poniższego harmonogramu.

Dotyczy miejscowości zasilanych w wodę ze stacji uzdatniania wody w Borze Zajacińskim tj.: Bór Zajaciński, Dąbrowa, Ługi-Radły, Kamińsko. 

Harmonogram płukań:

- 30.06.2020r.  godz. 16-18
- 10.07.2020r.  godz  7-8 (rano)
- 22.07.2020r.  godz. 7-8 (rano)
- 04.08.2020r.  godz  16-18
- 18.08.2020r.  godz  7-8 (rano)
- 01.09.2020r. godz. 16-18
- 15.09.2020r. godz. 16-18
- 29.09.2020r. godz. 7-9(rano)
- 13.10.2020r. godz. 16-18
- 27.10.2020r. godz. 16-18
- 10.11.2020r. godz. 7-8 (rano)
- 24.11.2020r. godz. 16-18
- 08.12.2020r. godz. 16-18
- 22.12.2020r. godz. 7-8 (rano)