Przerwy technologiczne w dostawach wody - ujęcie wody w Borze Zajacińskim

Przypomnienie dla odbiorców wody:

Informujemy, że występuje okresowa przerwa technologiczna w dostawach wody ze względu na płukanie filtrów na stacji uzdatniania wody w Borze Zajacińskim. Płukanie filtrów jest przeprowadzane systematycznie około godziny 16.00 co dwa tygodnie we wtorki i trwa od 1 godziny do 2 godzin. W sporadycznych przypadkach płukania są prowadzone w innych terminach wg poniższego harmonogramu.

Dotyczy miejscowości zasilanych w wodę ze stacji uzdatniania wody w Borze Zajacińskim tj.: Bór Zajaciński, Dąbrowa, Ługi-Radły, Kamińsko. 

Harmonogram płukań:

02.01.2024r. godz. 16-18
16.01.2024r. godz. 16-18
30.01.2024r. godz. 16-18
13.02.2024r. godz. 16-18
27.02.2024r. godz. 16-18

12.03.2024r. godz. 16-18
26.03.2024r. godz. 16-18
09.04.2024r. godz. 16-18
23.04.2024r. godz. 16-18