Wykaz tras bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców

Na podstawie art. 37f § 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)  Wójt Gminy Przystajń podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Przystajń - dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Wykaz tras bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Przystajń, do lokalów wyborczych zgodnie z art. 37 f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408):

PDFTRASA Wybory Samorządowe.pdf (62,36KB)