INICJATYWA SOŁECKA

20240403_122426.jpeg

 

W dniu 03.04.2024 r. w Kłobucku odbyła się uroczystość wręczenia dotacji dla Gmin Powiatu Kłobuckiego w ramach Marszałkowskiego konkursu „INICJATYWA SOŁECKA” – edycja 2024.

W imieniu Gminy Przystajń dotacje odebrał Pan Henryk Mach Wójt Gminy Przystajń oraz przedstawiciele Sołectw, których wnioski zostały zaakceptowane i dofinansowane: Pani Jadwiga Górnik – sołectwo Podłęże Szlacheckie, Pani Jadwiga Spalik – sołectwo Kuźnica Nowa oraz Pan Zbigniew Marczak – sołectwo Wilcza Góra.

Gmina Przystajń otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę 88 tyś. zł na zadania:

„Zakup zestawu festynowego” dla sołectwa Kuźnica Nowa – 20 000,00 zł

„Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcza Góra” – 48 000,00 zł

„Montaż oświetlenia placu zabaw i boiska sportowego” dla sołectwa Podłęże Szlacheckie – 20 000,00 zł

Realizacja zadań została przewidziana w II-III kwartale bieżącego roku.

Gratulujemy sołectwom inicjatywy.