Apel o prawidłowe korzystanie z kanalizacji

Szanowni mieszkańcy

W związku z koniecznością wielokrotnych interwencji służb Związku Międzygminnego Panki Przystajń ds. Ochrony Wód, obsługującego sieć kanalizacyjną na terenie naszej Gminy, w celu usunięcia zatorów na kanalizacji sanitarnej oraz awarii na przepompowniach ścieków, spowodowanych elementami, które nigdy nie powinny trafić do kanału

apeluję o niewrzucanie do kanalizacji rzeczy nierozpuszczalnych

m.in. takich jak: artykuły higieniczne (wata, pieluchy, podpaski, tampony, patyczki do czyszczenia uszu, jednorazowe chusteczki nawilżane) szkło, plastik, metal, ścierki, kości, itd. !

Odpady stałe powinny trafiać do kosza na śmieci! Jak pokazuje doświadczenie służb zdecydowana większość awarii na sieci kanalizacyjnej jest powodowana nie przez uszkodzenia sprzętu, urządzeń, a przez nieprawidłowe korzystanie przez użytkowników z tego jakże wygodnego sposobu odprowadzania ścieków, jakim jest kanalizacja. Skutkiem lekkomyślności części użytkowników oprócz niepotrzebnego wydatkowania środków finansowych na usunięcie awarii, które przekładają się na koszt Państwa opłat za ścieki,  jest również zalewanie ściekami ogrodów przydomowych i piwnic.

Dla zobrazowania problemu zamieszczamy zdjęcie odpadów wyjętych z jednej z pompowni ścieków na terenie Gminy i zachęcamy do chwili refleksji nad tym co wrzucamy do kanalizacji. Pamiętajmy także o sąsiadach, którzy będą wdzięczni za właściwe korzystanie z kanalizacji  i nie zalewanie ściekami ich piwnic…

Dlatego też pamiętajmy - toaleta to nie śmietnik !
Nie wrzucajmy do kanalizacji rzeczy nierozpuszczalnych !


                                                                                                          Wójt Gminy Przystajń

 

Kanalizacja.jpeg

czego-nie-wrzucac-do-kanalizacji.jpeg