Przebudowa drogi gminnej nr 678 041 S ul. Leśna w miejscowości Ługi-Radły

Wójt Gminy Przystajń w lutym zawarł umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 678 041 S ul. Leśna w miejscowości Ługi-Radły”. Wykonawcą robót będzie  Firma P.U.H. BUD-MET Jarosław Kałmuk. Przewidywana jest przebudowa drogi gminnej o długości 0,7 km w formule „zaprojektuj i wybuduj” – Wartość zadania wyniesie 894 197,70 złotych, w tym wysokość dofinansowania ze środków PROW 2014-2020 to 581 704,00 złotych. Wykonawca przystąpił do projektowania przebudowy drogi na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień wykona roboty budowlane, które potrwają do października 2024 r.