Przebudowa drogi gminnej nr 678 041 S ul. Leśna w miejscowości Ługi-Radły

LOGO PROW.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

"Przebudowa drogi gminnej nr 678 041 S ul. Leśna w miejscowości Ługi-Radły"

mająca na celu umożliwienie rozwoju gospodarczego (w tym rozwoju produkcji rolniczej, atrakcyjności inwestycyjnej, warunków życia mieszkańców, dostępności do usług publicznych i miejsc pracy w ośrodkach lokalnych poprzez skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej a także innych ośrodków lokalnych i ponadlokalnych

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wartość inwestycji: 914 197,70  zł               Wysokość dofinansowania: 581 704,00