Odznaczenie dla mieszkańca gminy

KAPITUŁA KRZYŻA SŁUŻBY NIEPODLEGŁOŚCI

Kapituła w składzie: Sędzia Bogusław Nizieński - honorowy przewodniczący, Tadeusz Stański-przewodniczący, ks. Prałat Józef Roman Maj, prof. Romuald Szeremietiew, prof. Wiesław Jan Wysocki. prof. Paweł Bromski, dr Andrzej Anusz, dr Stanisław Kluza, Elżbieta Królikowska-Avis, Waldemar Pernach, Andrzej Melak, Stanisław Sakwa, Tadeusz Dudkiewicz, Łucjan Sokołowski, Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska-sekretarz.

Za ofiarę i poświęcenie w walce o Niepodległość, za niezniszczalne wzory patriotyzmu, które budują i utrwalają społeczne więzi Polskiej Wspólnoty Narodowej - za wierną i dumną służbę dla Niepodległości oraz za nieugięte trwanie w procesie kształtowania i kształcenia współczesnych i przyszłych postaw patriotycznych dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

decyzją Kapituły Krzyża w imię wdzięczności i szacunku

Jan Kauf

odznaczony zostaje:

"KRZYŻEM SŁUŻBY NIEPODLEGŁOŚCI"


RTFOdznaczenie dla mieszkańca gminy (1,72KB)

 

1 z.jpeg

7 z.jpeg

3 S.jpeg

10 z.jpeg