Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2024 roku

DOCogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2024 r.doc (48,00KB)