Program współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

 "Program współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" oraz Formularz konsultacji,  zawierają poniższe pliki.

PDFProgram współpracy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie Wójta.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf