Program współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

 "Program współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" oraz Formularz konsultacji,  zawierają poniższe pliki.

PDFProgram współpracy na rok 2020.pdf (96,22KB)
PDFZarządzenie Wójta.pdf (19,27KB)
PDFFormularz konsultacji.pdf (39,86KB)