Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"

NFOSIGW_www_1460x616px_12_2023_03_v1-1.png

 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" tel. 575 228 153, email: gmina.przystajn.pki@gminaprzystajn.pl

Telefon odbierany jest w godzinach otwarcia punktu tj. w godzinach pracy Urzędu Gminy Przystajń

Więcej informacji pod adresami:  
https://czystepowietrze.gov.pl
https://www.wfosigw.katowice.pl/kontakt-czp-2.html

Poniżej linki:
Kalkulator obliczania grubości izolacji:  https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
Kalkulator dotacji:  https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

ODTInformacja ogólna.odt (202,35KB)

W załączeniu przydatne dokumenty :

1. Dane niezbędne do wypełnienia wniosku o dofinansowanie z programu Czyste powietrze

DOCXDane niezbędne do wypełnienia wniosku o dofinansowanie z programu Czyste powietrze.docx (9,00KB)

2. Wzór Umowy z Wykonawcą w przypadku możliwości prefinansowania

DOCXWzór umowy z wykonawcą.docx (89,56KB)

3. Protokół odbioru prac

DOCXZał 1 do wniosku o płatność - Protokół odbioru prac dla wykonawcy.docx (128,89KB)

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu

DOCXwniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu.docx (34,59KB)