„Odblaskowa Szkoła”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim wzięła udział w Ogólnopolskim konkursie „Odblaskowa Szkoła”. Dzięki swojemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej oraz rodziców zdobyła 1 miejsce w powiecie oraz 3 miejsce w województwie, zdobywając 1395 punktów, tym samym pokonała 138 szkół z województwa śląskiego.

W ramach konkursu uczniowie przygotowywali gazetki informacyjne promujące bezpieczeństwo na drodze, projektowali odblaski, wysłuchali prelekcji na temat bezpieczeństwa, którą wygłosili funkcjonariusze komisariatu policji w Krzepicach, a także spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. Uczniowie wzięli również udział w konkursie plastycznym oraz konkursie wiedzy o ruchu drogowym. We wrześniu w szkole zorganizowany został festyn rodzinny, mający na celu promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podczas którego można było skorzystać z symulatora wypadków i dachowania.

Uczniowie przeprowadzili również prelekcje z seniorami, w czasie których zachęcali słuchaczy do noszenia odblasków i tłumaczyli, jak wpływają one na bezpieczeństwo i widoczność pieszych na drodze po zmroku. Rozdawali wykonane własnoręcznie odblaski. Nagrali film, który pozwolił zobrazować jaka jest widoczność pieszych po zmroku. Ułożyli również piosenkę, która zachęcała do dbania o swoje bezpieczeństwo zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

W czasie trwania akcji wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali kamizelki odblaskowe i odblaski, dzięki którym będą lepiej widoczni podczas powrotu ze szkoły.

Szkolnym koordynatorem konkursu była Anna Chrzęstek oraz Klaudia Brodziak. Nad całym projektem czuwał Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim, który chętnie włączał się we wszystkie działania służące poprawie bezpieczeństwa uczniów.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i osobom, które włączyły się w promowanie akcji „Odblaskowa Szkoła”. Byli to: Rada Rodziców, Bank Spółdzielczy w Krzepicach, Gmina Przystajń, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni, OSP Przystajń, OSP Ługi-Radły, OSP Podłęże Szlacheckie, OSP Górki Stany, OSP Wrzosy- Brzeziny, OSP Kałmuki, Mirosław Radzioch (infoexpress), kłobucka.pl, Nowiny Kłobuckie, Telewizja TVS.pl, Gazeta Częstochowska, Twój Kurier Powiatu, Radio Silesia.

Mamy nadzieję, że nasze działania zaowocują zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców.


DOCXakcja odblaskowa informacja na strone internetowa.docx (15,69KB)

 

Zdjęcie przedstawiające uczniów Publicznej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim biorących udział w Ogólnopolskim konkursie „Odblaskowa Szkoła”.

Zdjęcie przedstawiające uczniów Publicznej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim biorących udział w Ogólnopolskim konkursie „Odblaskowa Szkoła”.

Zdjęcie przedstawiające uczniów Publicznej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim biorących udział w Ogólnopolskim konkursie „Odblaskowa Szkoła”.