Ochrona przyrody

PARKI KRAJOBRAZOWE

Południowa część gminy położona jest na terenie utworzonego  1 stycznia 1999 r.  Parku krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Szczegółowy opis parku i jego ochrony  na stronie http://www.zpk.com.pl 

1.jpeg

POMNIKI PRZYRODY

  • Aleja 4 drzew – 2 lipy drobnolistne o obwodach 340 i 300 cm, oraz 2 lipy szerokolistne o obwodach 268 i 232 cm, położone w Kuźnicy Starej w parku obok zabytkowego dworku.

aleja_lipowa_kuznica-stara.jpeg

Drzewa te zostały uznane za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 4/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia 6 lutego 1996 r.

 

  • Sosna pospolita o obwodzie 193 cm rosnąca w lasach państwowych w Ługach-Radłach, ul. Leśna

 sosna_pomnikprzyrody_lugi-radly.jpeg

Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 4/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia 6 lutego 1996 r.

 

  • Dąb szypułkowy  rosnący na  Skwerze marszałka Józefa Piłsudskiego. Pod drzewem widnieje  tablica upamiętniająca rok jego posadzenia – 1935.

 dab_szypulkowy_przystajn.jpeg

Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody uchwałą nr 24/X/95 Rady Gminy Przystajń  z dnia 30 czerwca 1995 r.