Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy Przystajń w sprawie programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

PDFZarządzenie Nr 181.2023.pdf (70,50KB)

PDFuchwała i program 2024.pdf (156,59KB)