Gmina Przystajń utworzy żłobek

logo_NextGe.jpeg

 

GMINA PRZYSTAJŃ UTWORZY ŻŁOBEK

30 października 2023 r. Gmina Przystajń podpisała umowę ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach na dofinansowanie utworzenia żłobka z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Zgodnie z umową wysokość dofinansowania to 325 604,01 zł, Gmina otrzyma ze środków Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności kwotę 286 896,00 zł, ze środków budżetu państwa na sfinansowanie części VAT kwotę 38 708,01 zł; pozostałą część podatku VAT od środków z KPO w wysokości 27 278,07 zł oraz wydatki wykraczające poza dofinansowanie Gmina Przystajń pokryje ze środków własnych. Celem projektu jest utworzenie 8 miejsc żłobkowych dla dzieci w wieku do lat 3. Początek prac przewiduje się na lipiec 2024 roku, natomiast otwarcie żłobka na wrzesień 2025 r.

Planowaną lokalizacją żłobka jest budynek Szkoły Podstawowej w Przystajni, w którym wygospodarowano kilka wolnych sal w związku ze zmniejszającą się liczbą dzieci w wieku szkolnym. Z udziałem dofinansowania wykonana zostanie dokumentacja projektowa, prace budowlane, zagospodarowanie terenu wraz z zakupem i montażem placu zabaw, zakup i montaż wyposażenia oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć.

Program „MALUCH+” przewiduje dofinansowanie utrzymania utworzonych miejsc żłobkowych przez 36 miesięcy z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.

Opis zadania (na stronie BIP)

Informację przygotowała: Agnieszka Janik


ODTMaluch.odt (143,70KB)