Wycieczka uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Przystajni do Warszawy w ramach programu "Lekcje o finansach"

Logo Ministerstwa Finansów

Gmina Przystajń podpisała z Ministrem Finansów umowę o udzielenie dofinansowania na realizację zadania w ramach programu pod nazwą „Lekcje o finansach”. Zgodnie z deklaracją Ministerstwa Finansów „Celem programu jest wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu wśród uczniów szkół podstawowych zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Edukacja finansowa przyczynia się do wzrostu kompetencji finansowych, które obecnie są jednymi z podstawowych kompetencji życiowych.”

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 80% (20 000,00 zł) uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni uczestniczyli w dniach 14-15 XII 2023 r. w dwudniowej wycieczce do Warszawy. W trakcie wycieczki uczniowie zwiedzili Sejm, Ministerstwo Finansów oraz Giełdę Papierów Wartościowych. W ramach programu uczniowie wezmą również udział w 4 zajęciach lekcyjnych, mających na celu zapoznanie ich z kwestiami finansowymi.

Dofinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów

ODTLekcje o finansach.odt (432,51KB)

Logo Funduszu Edukacji Finansowej


 

Zdjęcie grupowe uczniów

Zdjęcie grupowe uczniów

Zdjęcie grupowe uczniów

Zdjęcie grupowe uczniów

Zdjęcie grupowe uczniów

Zdjęcie grupowe uczniów

Zdjęcie grupowe uczniów