Rozbudowa Ujęcia Wody w Borze Zajacińskim

W dniu 6 grudnia 2023 r w Wójt Gminy Pan Henryk Mach przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Aliny Piśniak, zawarł umowę na realizację zadania „Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń”. Zadanie będzie realizowała Firma HYDRO-MARKO Sp. z o. o. Sp. k. z Jarocina.  

Jest to jedna z ważniejszych inwestycji w Gminie w ostatnich latach i bardzo oczekiwana przez mieszkańców, szczególnie miejscowości Kamińsko i Dąbrowa, w których w okresie letnim pojawiały się problemy związane z dostawami wody.

Inwestycja obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Borze Zajacińskim:

a) budowa dwóch naziemnych zbiorników na wodę o pojemności 100 m3.

b) nowy budynek stacji uzdatniania wody ,

d) kontenerowy agregat prądotwórczy

e) żelbetowy podziemny zbiornik na popłuczyny

g) 2 podziemne zbiorniki na ścieki

h) przebudowa obudowy studni głębinowej,

i) instalacje zewnętrzne łączące projektowane zbiorniki i pompownie stacji uzdatniania i sieć wodociągową.

k) wykonanie nowego ogrodzenia od strony południowo wschodniej

2. Budowa Stacji Wodociągowej w miejscowości Kamińsko gm. Przystajń

a) budowa dwóch naziemnych zbiorników na wodę o pojemności 100 m3.

b) kontenerowy budynek pompowni,

c) agregat prądotwórczy

d) 2 podziemne zbiorniki na ścieki

e) instalacje zewnętrzne łączące projektowane zbiorniki, pompownie i sieć wodociągową.

f) nawierzchnia utwardzonej nawierzchni tłucznia kamiennego

g) wykonanie nowego ogrodzenia z furtką i bramą

3. Dostawa cysterny na wodę pitną o pojemności 5000 litrów

Cysterna będzie zabezpieczeniem dla mieszkańców Gminy w przypadku wystąpienia awarii, będzie umożliwiała dostawę bieżącej wody dla potrzeb bytowych.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a jego wartość to 6 237 945,00 zł, z czego wysokość dofinansowania wynosi 5.926.047,75 zł.

Roboty budowlane potrwają do czerwca 2025 r. Przewidujemy, że mieszkańcy oraz użytkownicy terenów letniskowych w m-ci Kamińsko i Dąbrowa latem roku 2025 będą cieszyć się stałymi dostawami wody pitnej.

IMG_20231206_123306.jpeg
 
IMG_20231206_123331.jpeg