Informacje i komunikaty związane z epidemią koronawirusa COVID-19

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem:

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

 

koronawirus3-1.jpeg

 

INFOLINIA  dla osób z naszego regionu  dotycząca koronawirusa

 

W związku z epidemią koronawirusa, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłobucku uruchomiła stały dyżur telefoniczny dla osób z problemami zdrowotnymi, którzy zauważyli u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem. Wszelkiego rodzaju konsultacje należy odbyć telefonicznie pod numerem 608 655 241.

W naszym regionie znajduje się jeden szpital zakaźny: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P.  w Częstochowie, oddział przy ul. PCK 7. Tel. 34 3673000 wew. 3874, 3872, 3015, 3091, 3873, i tam należy kierować się z wszelkimi dolegliwościami, które przypominają objawy koronawirusa.

INFORMACJA dla osób powracających z zagranicy

Osoby powracające z zagranicy oraz osoby, które mają podejrzenie, że miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, a nie mogą odbyć 14-dniowej kwarantanny w miejscu zamieszkania, proszone są o kontakt telefoniczny z dyżurnym Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (nr tel.: 32/ 255 21 95 oraz 32/ 256 56 01) celem wskazania miejsca na odbycie kwarantanny w obiekcie kwarantannowym będącym w dyspozycji WCZK.

 

SPOT "CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE?"

 

JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU PDFPLAKAT A3 - MZ.pdf (225,47KB)

 

SPOSOBY OGRANICZENIA RYZYKA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM PDFPLAKAT-A3 PZH.pdf (1,14MB)

 

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

PDFInformacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch..pdf (594,08KB)