Projekt „Częstochowscy Żołnierze Wyklęci. Zapomniani bohaterowie: Stanisław Sojczyński „Warszyc”, Stanisław Lisiecki „Jaguar” i inni...”

Projekt „Częstochowscy Żołnierze Wyklęci. Zapomniani bohaterowie: Stanisław Sojczyński „Warszyc”, Stanisław Lisiecki „Jaguar” i inni...”

7 lipca 2023 r. zawarte zostało porozumienie między Gminą Przystajń a Stowarzyszeniem “Solidarność i Niezawisłość” z siedzibą w Częstochowie o współpracy przy realizacji projektu „Częstochowscy Żołnierze Wyklęci. Zapomniani bohaterowie: Stanisław Sojczyński „Warszyc”, Stanisław Lisiecki „Jaguar” i inni...”.

W ramach projektu gmina Przystajń za kwotę 5 200,00 zł sfinansowała zakup 12 rollupów wystawy IPN “Stanisław Sojczyński (1910-1947). Nauczyciel, żołnierz, konspirator” oraz 3 rollupów zaprojektowanych specjalnie na potrzeby projektu, poświęconych działaniom AK i KWP na ziemi kłobuckiej i częstochowskiej oraz postaciom Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” i kpt. Stanisława Lisieckiego “Jaguara”.

Do obejrzenia ROLLUP: PDFROLLUP.pdf (15,11MB)

Wystawa w ramach projektu prezentowana jest w Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borze Zajacińskim od rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024, jednak jej uroczysta inauguracja miała miejsce 12 listopada 2023 r. z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Inauguracja projektu w postaci prezentacji rollupów połączona była z inscenizacją historyczną „Żołnierze Wyklęci” w wykonaniu uczniów PSP w Borze Zajacińskim oraz I Powiatowym Turniejem Szachowym z „Niepodległą”.

Tak bogate w wydarzenia obchody Narodowego Święta Niepodległości w szkole, w której uczył „Warszyc”, możliwe były dzięki wybudowaniu i otwarciu w 2023 r. pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. Otwarcie tego obiektu umożliwi organizację jeszcze wielu imprez sportowych, kulturalnych i artystycznych oraz aktywizację środowiska lokalnego.

Liczymy na to, że tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości, połączone z inauguracją projektu realizowanego przy współpracy Gminy Przystajń, będą początkiem patriotycznej tradycji, upamiętniającej bohaterów związanych historycznie z naszą Gminą.