Budżet gminy 2024 r.

Budżet Gminy Przystajń na rok 2024:

 

WPF na rok 2024:

 Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian WPF: