Program współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Gminy Przystajń w sprawie programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

PDFZarządzenie Nr 154.2023.pdf (70,56KB)

ODTuchwała i program 2023.odt (28,26KB)