Stypendia dla uczniów zdolnych z terenu gminy Przystajń w roku szkolnym 2022/2023

Stypendia dla uczniów zdolnych z terenu gminy Przystajń w roku szkolnym 2022/2023

Wójt Gminy Przystajń informuje, że przyznano stypendia dla uczniów zdolnych, uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie gminy Przystajń. W roku szkolnym 2022/2023 nagrodzono 41 uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Przystajni i Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim. Kwota przyznanego stypendium wyniosła każdorazowo od 200 do 700 zł za jedno osiągnięcie na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub za wysokie wyniki w nauce oraz 800 zł za osiągnięcie na szczeblu międzynarodowym. W sumie wypłacono 56 stypendiów w łącznej kwocie 23 400,00 zł.

Poniżej lista stypendystów według poszczególnych kategorii:

1/ stypendia za osiągnięcia naukowe otrzymali:

- laureaci konkursów przedmiotowych z: geografii – Dominika Kotarska, j. polskiego – Emilia Staniec, j. niemieckiego – Marcelina Pawełkiewicz, finaliści konkursu przedmiotowego z matematyki – Oliwia Księżarek i Klaudiusz Miałki, laureatka ogólnopolskiej olimpiady z j. angielskiego - Oliwia Księżarek oraz laureaci ogólnopolskiego konkursu leksykalnego z j. angielskiego: Mateusz Ślusarczyk, Kornelia Kubicka, Bartosz Kupczak, Emila Staniec, Małgorzata Nowak i finalista ogólnopolskiego konkursu wiedzy pożarniczej Radosław Koślik.

2/ stypendia z tytułu osiągnięcia wysokich wyników w nauce otrzymali:

- za uzyskanie średniej ocen na świadectwie powyżej 5,5 w klasach IV-VI: Martyna Kiepura, Wiktoria Wiecha, Laura Glenc, Lena Glenc, Martyna Dyksik, Jagoda Wiśniewska,

- za uzyskanie średniej ocen na świadectwie powyżej 5,2 w klasach VII-VIII: Zuzanna Hyra, Martyna Kierat, Szymon Marczak, Jan Berg, Ewelina Leśniak, Maciej Mika, Dominika Wąsińska, Weronika Sas, Ada Grzesiak, Nikola Brzęczek, Lena Chrzanowska,

- za osiągnięcie wyniku powyżej 92% na egzaminie ósmoklasisty: Oliwia Księżarek, Sonia Grajcar, Natasza Janik, Emilia Staniec, Marcelina Pawełkiewicz, Dominika Kotarska.

3/ stypendia za osiągnięcia sportowe, w szczególności w zawodach pływackich, zawodach karate i mistrzostwach mażoretek otrzymali: Kacper Galiczak, Kajetan Galiczak, Wiktoria Knopik, Weronika Szyguda, Antonina Chrzęstek.

4/ stypendia za osiągnięcia artystyczne, w szczególności za sukcesy w konkursach plastycznych, konkursie literackim, plastyczno-literackim oraz na festiwalach muzycznych otrzymali: Zuzanna Hyra, Julia Pilarz, Ada Grzesiak, Judyta Grzesiak, Szymon Marczak, Lena Dragan, Natalia Chrzęstek, Michalina Chrzęstek, Lena Glenc.

Gratulujemy nagrodzonym uczniom oraz wspierającym ich nauczycielom i rodzicom! Zachęcamy do dalszej pracy i osiągania kolejnych sukcesów!


 

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach