Złote Gody 2023 r.

"Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie."

Konstanty Ildefons Gałczyński


To motto towarzyszy naszym dostojnym Jubilatom, którzy 06 października 2023 r. zostali odznaczeni medalami nadanymi przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Przystajń Henryk Mach oraz z-ca Kierownika USC Agnieszka Brzęczek i Gabriela Mika Inspektor d.s. Ewidencji Ludności.

Tegoroczny Jubileusz 50-lecia pożycia obchodziło 19 par, a 13 z nich uczestniczyło w złotej uroczystości. Uroczystość wzbogacił występ Solistki Karoliny Mrugalskiej oraz Zespołu Ludowego „Lawenda”.

Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego.

Złoci Jubilaci:

 • Chamela Jadwiga i Edward

 • Kała Teresa i Józef

 • Kierat Anna i Marian

 • Kierat Wanda i Edward

 • Kostrzewa Renata i Antoni

 • Kulawik Krystyna i Kazimierz

 • Kwaśny Wiesława i Stanisław

 • Ligus Teresa i Stefan

 • Lisieccy Teresa i Stanisław

 • Małyska Henryka i Ignacy

 • Manna Urszula i Tadeusz

 • Matyja Danuta i Kazimierz

 • Mićka Janina i Stanisław

 • Nowak Barbara i Eugeniusz

 • Piekarscy Jadwiga i Tadeusz

 • Rzychoń Ewa i Henryk

 • Szyszka Gabriela i Henryk

 • Wręczyccy Teresa i Stanisław