Ochotnicza Straż Pożarna w Ługach - Radłach uzyskała grant w programie „Wzmocnij Swoje Otoczenie”

wzmocnij otoczenie.jpeg

Ochotnicza Straż Pożarna w Ługach - Radłach uzyskała grant w programie „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.

Dzięki pozyskanemu grantowi od PSE w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, Ochotnicza Straż Pożarna w Ługach Radłach zakupi: defibrylator, zestaw szkoleniowy do FRX, zestaw fantomów Litte Family LAERDAL, kamizelkę ACT FAST, projektor i ekran elektryczny. Specjalistyczny sprzęt umożliwi przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu posługiwania się defibrylatorem oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania krążenia, zakrztuszenia czy zadławienia. W szkoleniach będą uczestniczyć: mieszkańcy, członkowie OSP, członkowie MDP oraz dzieci i młodzież z PSP w Borze Zajacińskim.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych.

Więcej informacji o programie znajdziemy tutaj: www.wzmocnijotoczenie.pl

#wzmocnijswojeotoczenie; energetycznykompas.pl


DOCXZapowiedź grantu-WzMOCnij swoje otoczenie. OSP Ługi- Radły.docx (265,84KB)


WSO_2023_grafika_www.jpeg

wzmocnij otoczenie 2.jpeg