III Konsultacje społeczne PZM Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

III Konsultacje społeczne PZM Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski i uwagi do projektu można składać od 09 października do 29 października 2023 r. pod adresem e-mail: konsultacje@lpw-grupa.pl

Spotkania konsultacyjne dla mieszkańców odbędą się w następujących terminach:

16.10.2023 r. o godz. 17:00-19:30 w Przyrowie, Urząd Gminy w Przyrowie ul. Częstochowska 7 (sala sesyjna)

17.10.2023 r. o godz. 17.00-19.30, w Kłobucku, Starostwo Powiatowe  ul. Skorupki 46A sala 214

18.10.2023 r. o godz. 17.00-19.00 w Myszkowie, Starostwo Powiatowe przy ul. Pułaskiego 6 pok. nr. 19 (sala sesyjna)

20.10.2023 r. o godz. 17.00-19:30 w Częstochowie, Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Śląska 3/5.

Dokumenty zostały wywieszone na BIP związku:  https://bip.subregion-polnocny.pl/komunikaty-i-ogloszenia/ oraz na stronie https://www.subregion-polnocny.pl/iii-etap-konsultacji-spolecznych-planu-zrownowazonej-mobilnosci-dla-subregionu-polnocnego-wojewodztwa-slaskiego.

PDFObwieszczenie.pdf (134,43KB)

PDFZałącznik Nr 1.pdf (13,02MB)

PDFZałącznik nr 2.pdf (128,05KB)