Wykaz tras bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców

Wykaz tras bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Przystajń, do lokalów wyborczych zgodnie z art. 37 f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. 2022 poz. 1277 z późn.zm.):

Informujemy:

- transport osób zainteresowanych będzie się odbywał się z przystanków autobusowych lub miejsc wskazanych poniżej;

- podany czas przewozu jest czasem przybliżonym.

 

I. Obwód Nr 1

Lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa w Przystajni, ul. Szkolna 9, 42-141 Przystajń

Początek trasy godz. 13.00

Planowany powrót z lokalu 13.45

1. Bagna nr 30 – skrzyżowanie ul. Częstochowska/Bagna – lokal wyborczy

Początek trasy godz. 13.15

Planowany powrót z lokalu 13.45

2. Przystajń, ul. Kolejowa – Przystajń, ul. Kwiatowa - Przystajń, ul. Targowa – Przystajń, ul. Słoneczna – lokal wyborczy

 

II. Obwód Nr 2

Lokal wyborczy: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni, ul. Targowa 5, 42-141 Przystajń

Początek trasy godz. 10.00

Planowany powrót z lokalu 10.45

1. Kostrzyna/przedszkole – lokal wyborczy

Początek trasy godz. 10.15

Planowany powrót z lokalu 10.45

2. Antonów - Kuźnica Nowa/ remiza OSP/ - lokal wyborczy

3. Stany, ul. Galińskie - Stany – Górki – lokal wyborczy

 

III. Obwód Nr 3

Lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim, Bór Zajaciński 78, 42-142 Bór Zajaciński

Początek trasy godz. 11.00

Planowany powrót z lokalu 11.45

1. Brzeziny I – Wilcza Góra - Brzeziny II - lokal wyborczy

Początek trasy godz. 11.15

Planowany powrót z lokalu 11.45

2. Wrzosy/ remiza OSP – Wrzosy/ kierunek Górki – Bór Zajaciński ul. Węzina – Bór Zajacińśki – Siekierowizna - lokal wyborczy

Początek trasy godz. 11.30

Planowany powrót z lokalu 11.45

3. Bór Zajaciński kierunek Wilcza Góra – lokal wyborczy

 

IV. Obwód Nr 4

Lokal wyborczy: OSP Ługi-Radły, ul. Leśna 1A, 42-142 Ługi-Radły

Początek trasy godz. 12.00

Planowany powrót z lokalu 12,45

1. Dąbrowa Górna – Dąbrowa Dolna – Ługi-Radły, ul. Kościelna – lokal wyborczy

Początek trasy godz. 12.15

Planowany powrót z lokalu 12.45

2. Ługi-Radły, ul. Kościelna - Ługi-Radły, ul. Jelenia - Ługi-Radły, ul. Łąkowa -

Ługi-Radły, ul. Szkolna – lokal wyborczy

Początek trasy godz. 12.30

Planowany powrót z lokalu 12.45

3. Kamińsko ul. Kluczno – „Parkitniówka” – Kamińsko „Górna Kolonia” – Kamińsko ul. Sosnowa – Kamińsko/ droga główna – lokal wyborczy

 

V. Obwód Nr 5

Lokal wyborczy: OSP Kuźnica Stara, Kuźnica Stara 45b, 42-141 Kuźnica Stara

Początek trasy godz. 9.00

Planowany powrót z lokalu 9.45

Kuźnica Stara / skrzyżowanie Przystajń, ul. Krasuskiego – Kuźnica Stara 97a – Kuźnica Stara /Rynek – Kuźnica Stara 23 – Mrówczak – lokal wyborczy

 

VI. Obwód Nr 6

Lokal wyborczy: OSP Podłęże Szlacheckie, Podłęże Szlacheckie 26a, 42-141 Podłęże Szlacheckie

Początek trasy godz. 8.00

Planowany powrót z lokalu 8.45

Michalinów - Podłęże Szlacheckie/ kierunek Starokrzepice - Podłęże Szlacheckie/ kierunek Kuźnica Nowa – lokal wyborczy


PDFwykaz tras.pdf (60,76KB)