Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie

20 lutego 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego została zawarta umowa o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ze strony Gminy Przystajń umowę podpisał Wójt Henryk Mach i Główny księgowy Urzędu Gminy Jolanta Wręczycka.

Gmina Przystajń uzyskała dofinansowanie na to zadanie w wysokości 1 162 615 złotych, a przewidywana wartość robót budowlanych wynosi 1,8 mln złotych. W ramach zadania zaprojektowano wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 2,8 km wraz z robotami towarzyszącymi - pobocza, rowy, itd. Przetarg już został ogłoszony, a na oferty oczekujemy do 3 marca 2020 r. Zakończenie prac przewidziano na sierpień 2020 r. 


DSC_0458.jpeg

DSC_0462.jpeg