Modernizacja oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego wraz z montażem OZE

                                                                                              
polski ład.png
 

“Modernizacja oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego wraz z montażem OZE”

W dniu 25 września 2023 r w Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Panki Przystajń ds. Ochrony Wód Pan Henryk Mach w obecności Członków Zarządu, Pani Urszuli Bujak oraz Pana Macieja Furmanka oraz przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Ilony Kierat, zawarł umowę na realizację modernizacji oczyszczali ścieków w Pankach. Zadanie będzie realizowała Firma SYNTERION Sp. z o. o. z Ciasnej.  

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie następujących robót budowlanych:

Wykonanie nowych obiektów:

  • Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych
  • Komora zasuw
  • Hala składowania osadu
  • Instalacja fotowoltaiczna
  • Zbiornik wapna

Modernizację obiektów

  • Pompownia ścieków surowych
  • Zespół stacji zlewczej
  • Zbiornik osadu
  • Budynek technologiczno – socjalny (wymiana agregatu prądotwórczego)
  • Zbiornik uśredniający

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a jego wartość to 4 182 000,00 zł, z czego wysokość dofinansowania wynosi 3 800 000,00 zł.

Prace projektowe a następnie roboty budowlane potrwają do marca 2025 r.

IMG_20230925_102407.jpeg
 
IMG_20230925_103442.jpeg