Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zapobiegamy Pożarom" - eliminacje gminne - 17 lutego 2020 r.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  „Zapobiegajmy Pożarom” eliminacje gminne

W dniu 17 lutego 2020 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni podsumowano wyniki etapu gminnego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Konkurs zorganizowano z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem szczebla gminnego był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Przystajni przy udziale Gminy Przystajń oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnej w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

W tegorocznej edycji do etapu gminnego wpłynęło 53 prac. Najlepsze prace plastyczne wybrane przez jury przesłano na eliminacje powiatowe. Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący jury – Mariusz Koziński – komendant gminny Związku OSP RP,  Członkowie: mgr Anna Wystalska – nauczyciel SP w Przystajni,  mgr Anna Chrzęstek – nauczyciel PSP w Borze Zajacińskim, mgr Edyta Galiczak – nauczyciel SP w Przystajni.

Wyniki konkursu:

I grupa - przedszkola:

 • Lena DAMIAK – Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni
 • Michał ZAWIERUCHA – Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni
 • Paulina BEDNARZ – Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni
 • wyróżnienie Lena SZCZĘSNA – Oddział Przedszkolny przy PSP w Borze Zajacińskim

II grupa – szkoła podstawowa klasy I – III

 • Natalia CHRZĘSTEK – PSP w Borze Zajacińskim
 • Lena GLENC – SP w Przystajni
 • Laura GLENC – SP w Przystajni
 • wyróżnienie Jakub POLAK – PSP w Borze Zajacińskim

III grupa – szkoła podstawowa klasy IV – VI

 • Zofia KWAK – SP w Przystajni
 • Julia KRAWCZYK – PSP w Borze Zajacińskim
 • Szymon JĘDRAK – SP w Przystajni
 • wyróżnienie: Lena CHRZANOWSKA oraz Jan BERG – SP w Przystajni

IV grupa – szkoła podstawowa klasy VII – VIII

 • Julia PASIEKA – SP w Przystajni
 • Małgorzata SIÓDMAK – SP w Przystajni
 • Wiktoria HAMELA – SP w Przystajni

Upominki wręczyli: Wójt Gminy Przystajń, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Henryk Mach, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Marian Drynda oraz Komendant Gminny Związku OSP – Mariusz Koziński.

Nagrody rzeczowe ufundowane zostały ze środków Gminy Przystajń oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni. Dla każdego uczestnika konkursu przewidziano dyplom za udział i poczęstunek. Dodatkową atrakcją był pokaz nowego samochodu pożarniczego OSP w Przystajni.

Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli i opiekunów, a wszystkim uczestnikom życzymy dalszych sukcesów.