Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych

ccb5b1e7.png

Kolejny znaczący krok w kierunku realizacji inwestycji dofinansowanej przez Unię Europejską w ramach perspektywy finansowej FE SL 2021- 2027, w zakresie rozwoju transportu publicznego w Gminach Powiatu Kłobuckiego.

W dniu 22.08.2023 została podpisana druga z pięciu umów o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin: Krzepice, Przystajń, Panki.

W uroczystym podpisaniu udział wzięli Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia jak również partnerzy projektu: Starosta Powiatu Kłobuckiego Henryk Kiepura, Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego Zdzisława Kall, Wójt Gminy Przystajń Henryk Mach, Wójt Gminy Panki Urszula Bujak, Członek Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego Wiceprezydent Miasta Częstochowy Piotr Grzybowski oraz Dyrektor Biura Związku Wojciech Ostaszewski.

6.jpeg

5.jpeg

4.jpeg

3.jpeg

2.jpeg

1.png